Sociale klausuler

Handleplan for Bjerget Efterskole for ansættelse af personer på særlige vilkår.

 

  1. Som arbejdsplads medvirker Bjerget Efterskole til at fastholde medarbejdere på skolen, hvis de af helbredsmæssige årsager får nedsat arbejdsevne.
  2. Gennem medarbejdersamtaler, supervision og arbejdspladsvurdering –analyserer Bjerget Efterskole jævnligt skolen som arbejdsplads med henblik på optimering af arbejdsmiljøet for også at kunne tilbyde muligheder for ansatte på særlige vilkår.
  3. Gennem kontakt til kommunale myndigheder, Jobcentret m.v. skaber Bjerget Efterskole vished i disse instanser for, at skolen er interesseret i at tilbyde stillinger til personer med nedsat arbejdsevne eller personer i jobtræning, aktivering o.lign.
  4. Ved nyansættelser vurderer Bjerget Efterskole ansøgningsmængden med henblik på ansættelse af personer med nedsat arbejdsevne eller personer i jobtræning, aktivering o.lign. Skolen har jævnligt borgere i jobprøvning eller virksomhedspraktik.

NYHEDSBREV