Det sidste projektforløb er afsluttet

Endnu engang sidder der elever på gangene, hvor de sidder med næsen i både deres bøger og computere. Her går snakken på, hvad hver enkelt har valgt at skrive om denne gang. For der skrives endnu engang projekt i 10. klasse. Selvom flere projekter er kommet lige efter hinanden, er der generelt en god stemning blandt eleverne. Nogen elever skal lige have et enkelt puf eller to for at komme helt i gang, men derefter er der intet problem med interessen eller engagementet

 

I løbet af året har 10. klasse i alt haft 5 projekter, og den 15.marts afleverede og fremlagde eleverne deres sidste projekt på Bjerget. Lærerne udformer projekterne for at styrke eleverne i at arbejde problemorienteret. Endvidere har eleverne lært at arbejde med deres nysgerrighed, som noget godt og brugbart. Samtidigt er de blevet styrket i at arbejde på tværs af fag, hvor de har arbejdet med at finde forklaringer, løsninger og svar på spørgsmål. De har lært at fordybe sig, hvor de dermed opnår nye forståelser og erkendelser. Endeligt har de øvet sig i at fremlægge deres resultater foran holdet, hvilket de er blevet rigtig gode til! Det styrker dem også i forhold til de kommende mundtlige eksamener, men samtidig peger forløbet også frem mod ungdomsuddannelserne. Målet med projekterne er derfor også flersidet, hvor det også handler om at give eleverne mulighed for at arbejde selvstændigt med et emne og gøre dem klar til skolelivet efter Bjerget. Eleverne havde også denne gang klaret opgaven rigtig flot, hvor det var tydeligt at de mange projekter havde banet vejen frem mod bedre resultater - herunder både skriftligt og mundtligt.


Til dagens afslutning havde Søren, Sara og NC valgt at hygge lidt om eleverne. Derfor havde lærerne sørget for chips, popcorn og sodavand til holdet. Derudover havde lærerne også designet diplomer til hver enkelt elev, som et bevis på de havde klaret alle projekterne i 10. klasse. Eleverne blevet meget overrasket og glade for diplomerne. "Det er egentligt fedt med den form for anerkendelse. En karakter er fed nok, men et diplom er lidt mere håndgribeligt og til at tage og føle på", nævnte en af eleverne fra holdet. Til sidst blev der taget fællesfoto, hvor alle stod og poserede med deres nyerhvervede diplomer. Lærerne takkede endnu engang eleverne for et veloverstået projekt, hvor der som altid var plads til et kram og en high five.

NYHEDSBREV