Projektopgave og OSO

Der er en anderledes stemning på Bjerget i denne uge. Eleverne er mere fokuserede og der er mindre larm på gangene. Rundt omkring sidder folk på plateauet, i gangen eller i spisesalen med ansigterne begravet i deres computere. Alt i mens deres yndlingsmusik spiller i deres hørebøffer. Det hænger sammen med, at der i denne uge er projektuge på Bjerget.

 

For 10. klasse gælder det om at skrive Obligatorisk Selvvalgt Opgave, som også i forkortet version hedder OSO. Samtidig er det et erhvervsrettet projekt, hvor eleverne skal vælge den uddannelse, de vil på efter Bjerget. Til denne opgave skal der også skabes et fysisk produkt. Marius har eksempelvis valgt meteorolog erhvervet, hvor hans produktet evt. kunne være en film. Grunden til at Marius har valgt at blive meteorolog forklarer han således: "Jeg har valgt at arbejde med meteorolog erhvervet pga. mit eget store ønske om selv at uddanne mig til meteorolog. Jeg har samtidig altid haft stor interesse indenfor naturen og vejret. Når der er storm over Danmark, kan jeg sagtens finde på at stå på en bakketop og mærke, hvor fantastisk vejret er. Et arbejde inden for den meteorologiske sektor giver også muligheder for en god karriere". På denne måde forener eleverne deres passion med deres fremtidige studievalg og arbejde.

I 8. og 9. klasse skal de kreere et projekt inden for deres overemne, som hedder 'Vidunderlige verden'. Under denne titel skal de lave et tværfagligt produkt. Det vil sige, at de skal inddrage mindst 2 fag. Ideen er at de selv vælger deres produkt og deres problemformulering, som de arbejder ud fra i løbet af ugen. De har 5 dage til at udforme en rapport og et produkt med hjælp fra vejlederne. "Det plejer at være spændende og der plejer at komme mange vinkler på et emne. Som lærer - når man vejleder eleverne - så går man rundt i mange verdner af forskellige ideer og passioner, som bare møder hinanden i en lækker symfoni. Det er spændende at se deres passion for de emner, de arbejder med i løbet af ugen", siger Christian som er projektvejleder for 8. og 9. klasse.

Det er tydeligt at eleverne og lærerne er meget engageret i deres opgaver og hinanden. Samtidig er der altid et ønske fra alle om at udføre hverdagen på bedst mulige måde. Det støtter både eleverne og lærerne i deres arbejde og trivsel på Bjerget.

NYHEDSBREV