Bjerget Efterskole lukker til sommer

Bjerget Efterskole lukker
Det er med stor beklagelse, at repræsentantskabet for Bjerget Efterskole har besluttet, at Bjerget Efterskole ophører sine aktiviteter efter skoleåret 2019/2020. Bestyrelsesformand Erik Villy Rasmusen udtaler: ”Bjerget Efterskole har i dag en sund drift og forsvarlig økonomi, men vi har måttet konstatere, at elevsøgningen de senere år har haft en negativ udvikling, som vi trods skolens ihærdige indsats, ikke har formået at vende. Derfor tager vi denne beslutning som udtryk for rettidig omhu”. De årgange, der er i målgruppen for 8., 9. og 10. klasse nu, er relativt små årgange, og kombineret med det faktum, at der sker en generel fraflytning fra landkommuner til de større byer gør, at elevgrundlaget for en efterskole som Bjerget Efterskole nu og de kommende år er spinkelt.

En svær beslutning
Bjerget Efterskole blev oprettet i 1977 på baggrund af en række folkekirkelige foreninger, og har praktiseret elevinklusion, anerkendende pædagogik og fokus på fællesskabets styrke –allerede før det blev moderne. Bestyrelsesformand Erik Villy Rasmussen formulerer det således: ”Vi har med forstanderparret Dorte og Steffen Krøyer haft en stærk duo, der sammen med dedikerede medarbejdere har været garanter for en efterskole, hvor der er været plads til mangfoldighed og fællesskab. Bjerget Efterskole har altid søgt en kombination af ressourcestærke såvel som sårbare unge mennesker, der på efterskolen har lært at begå sig videre i livet, hvor der stilles stadig større krav til de unge”. Erik Villy Rasmussen uddyber: ”Det er vigtigt for mig at understrege, at bestyrelsen bakker fuldt ud op om skolens pædagogiske linje og ledelsens drift af skolen”.

Fokus på at gennemføre dette skoleår
I årenes løb har mere end 2000 elever gået på Bjerget Efterskole, og i indeværende skoleår går der 45 elever, som primært kommer fra Nord- og Nordvestjylland. Forstander Steffen Krøyer forsikrer: ”Der er fra vores og lærernes side fuldt fokus på at sikre, at skoleåret kører videre til sommerferien, og de nuværende elever får den trygge og gode oplevelse, som de var blevet stillet i udsigt ved skoleårets begyndelse”. Steffen Krøyer fortsætter: ”På Bjerget Efterskole har det vigtigste altid været at have fokus på elevernes udvikling, men vi må i det lys også være realistiske og konstatere, at vi nærmer os et så lavt niveau af antal af elever, at det vil være svært at sikre det pædagogiske niveau, vi ønsker at drive efterskole på”.

Rettidig omhu er en del af begrundelsen
I en uddybende begrundelse for den alvorlige beslutning siger Erik Villy Rasmussen: ”Vi har på nuværende tidspunkt mulighed for at lukke skolen solvent. Det betyder med andre ord, at der er penge på bogen, og bestyrelsen har fat i den lange ende, og kan lukke ned i ordentlighed. Det har været vigtigt for os, at vi ikke ender i en situation, hvor vi må lukke midt i et skoleår, med store konsekvenser for de aktuelle elever til følge. Ligeledes har det også betydning, at vi allerede nu kan melde ud til de kommende elever, at de må ud og finde en anden skole fra skoleåret 2020/2021. Sidst men ikke mindst vil vi gerne undgå, at forestående lukning påfører vore samarbejdspartnere unødige tab”.

Både bestyrelsesformand og forstanderparret udtrykker ydmyghed og taknemmelighed for den indsats og støtte, som skolen har modtaget fra tidligere elever og ansatte på Bjerget Efterskole og ikke mindst lokalsamfundet gennem snart 43 år. 

NYHEDSBREV