Kristen efterskole

Bjerget Efterskole er oprettet af de folkekirkelige ungdomsorganisationer (KFUM/K, IM, KFUM-spejderne, De Grønne Pigespejdere og FDF). Derfor bygger vores skolesyn på de værdier, der er i den danske folkekirke.

 

Vi har morgensang hver dag, hvor vi sammen hører radioavisen, synger et par sange og beder Fadervor. Hver dag er der en lærer, som tager et emne op, der har eksistentiel betydning for ham eller hende og som rummer en kristen pointe.

 

Vi har ikke et “omvendelses-projekt” for vores elever, men vil gerne vise dem, at en kristen livsforståelse er en af mange mulige rammer for et godt liv sammen med andre.

 

Vores værdigrundlag gennemsyrer selvfølgelig hele vores hverdag, og kommer især til udtryk i den helt grundlæggende opfattelse af, at vi alle er skabt i Guds billede, og derfor er vi pr. definition alle lige værdifulde mennesker. Konkret betyder det, at der skal være plads til alle der gerne vil gå på Bjerget, og at vi ikke måler værdi i faglig formåen, hvad enten man er god til matematik, sang, teater eller noget helt tredje. Det er dejligt, at man er dygtig, og vi har mange meget dygtige elever, men de er ikke mere værd som mennesker end andre. De har blot en ekstra forpligtelse til at bruge deres evner til gavn for fællesskabet.

 

NYHEDSBREV