Hus- og kontaktlærere

I elevhusene bor der fra 12 til 18 elever. Til hvert hus er der knyttet 2-3 huslærere, der har delt eleverne imellem sig, så hver elev har en kontaktlærer.

 

Kontaktlæreren kan både du og dine forældre gøre brug af, i alle de forhold og spørgsmål der hænger sammen med din trivsel på Bjerget Efterskole.

 

HUSLÆRERE I HUSENE:

Snurren: Maria, Søren og NC

Nørklit: Gerda og Christian

Lild: Sara og Jens

Kæret: Anette, Conny og Anders 

Lund: Lone, Anni og Mads

NYHEDSBREV