Grundregler

På Bjerget Efterskole glæder vi os til et godt og udbytterigt samarbejde med dig.

 

Når så mange mennesker lever tæt sammen, er det nødvendigt at have nogle få og klare regler, som alle må rette sig efter. Vi vil her nævne følgende for dig:

  • Du skal følge undervisningen og det øvrige program på skolen.
  • Piger og drenge må ikke komme på hinandens værelser eller i hinandens huse uden for de aftalte besøgstider.
  • ifølge dansk lov er alle efterskoler røgfri, hvilket betyder, at du ikke må ryge, mens vi har ansvaret for dig.
  • Det er ikke tilladt at medbringe eller indtage øl, vin, spiritus eller euforiserende stoffer (herunder snifning eller pillemisbrug) på skolen eller på vej til eller fra skolen. Overtræder du denne regel, er det ensbetydende med, at du opsiger din aftale om at være elev på Bjerget Efterskole. Samtidig mister du retten til at være elev på skolen.

I forbindelse med indmeldelse beder vi den pågældende elev samt forældrene om at underskrive disse grundregler.

NYHEDSBREV