ADVENTURE

Bjerget er en sand Adventure-efterskole!

Herunder kan I se linjefagsfilmen for Adventure, hvor I kan få fornemmelsen af fagets mange muligheder!

 

 

Her oplever du fornemmelsen af skumsprøjt i ansigtet, idet du fanger din første bølge på surfbrættet, følelsen af at være ét med naturen, når din kajak glider lydløst gennem vandet og spændingen ved at hænge 10m over jorden, med et reb – med din kammerat som din eneste sikkerhed.

 

Adventure er en masse udfordrende idræt med fokus på kajak og klatring, men også surfing, kano, cykling, O-løb og teambuilding. Du bliver udfordret både mentalt og fysisk og øger derigennem din kropsbevidsthed, kondition og mentale styrke. 

 

SIKKERHED

 

Hovedfaget Adventure har en del sejlads- og surfaktiviteter. Det stiller krav til sikkerheden. Her kan du læse de gældende sikkerhedsinstrukser. 

 

SIKKERHEDSINSTRUKS FOR KAJAKSEJLADS

 

IDENTIFIKATION AF REDEREN

Forstander
Steffen Krøyer
Kærupvej 8c
7741 Frøstrup

AKTIVITETEN

Denne sikkerhedsinstruks er gældende for kajaksejlads for elever med hovedfag i Adventure på Bjerget Efterskole i perioden 17.august – 31.oktober 2013. kajaksejladsen foregår på 3 lokale steder:
• A: Søndergård strand
• B: Amtoft havn
• C: Kåg-landingspladsen i Øsløs

IDENTIFIKATION AF RISICI

• Afkøling
• Afdrift med strøm og vind
• Kæntring
• Drukning
• Reduceret mulighed for, at assistance kan finde ulykkesstedet

TILTAG TIL AT IMØDEGÅ RISICI

Afkøling: 
 Alle elever bærer våddragt under aktiviteterne. 
 Det er den ansvarlige medarbejders opgave at sikre sig at der medbringes 2 groupshelters og at øvrige deltagende medarbejdere er instrueret i hvordan de benyttes.
 Under kajaksejlads medvirker altid mindst 2 medarbejdere hvoraf mindst 1 har bestået EPP 3 og øvrige medarbejdere har bestået EPP 2.

Afdrift med strøm og vind:
 Eleverne instrueres inden aktiviteten om særlige risici i forhold til den aktuelle vejrsituation.
 Der sejles ikke hvis vindhastigheden overstiger 8 m/s og såfremt vindhastigheden overstiger 5 m/s sejlads der kun langs kyster med pålandsvind
 Der sejles maksimalt 100 meter fra kysten

Kæntring:
 Alle elever bærer redningsvest under aktiviteterne og alle elever skal kunne svømme 300 meter. Dette bekræftes af elevernes forældre.
 Inden eleverne sejler i åbent vand eller som første aktivitet i åbent vand introduceres og afprøver eleverne ”wet-exit” fra kajakken

Drukning:
 Medarbejderne skal alle have modtaget undervisning i Hjerte-Lunge redning
 Medarbejderne medbringer en fuldt opladet mobiltelefon. Det er på forhånd undersøgt om der er dækning på den medbragte mobiltelefon i det aktuelle område.

Reduceret mulighed for, at assistance kan finde ulykkesstedet
 Den medbragte mobiltelefon skal indeholde en applikation som sikrer at opkald til 112 videregiver nøjagtige GPS koordinater om telefonens placering.

BESKRIVELSE AF FARTØJER

Der sejles i kajakker eleverne selv har bygget. Det er rederens ansvar at sikre at de enkelte fartøjer er forsvarligt bygget og hver enkelt kajak skal derfor godkendes af rederen inden første sejlads. 

SIKKERHEDSINSTRUKS FOR SURFAKTIVITETER

 

IDENTIFIKATION AF REDEREN.

Forstander 
Steffen Krøyer
Kærupvej 8c
7741 Frøstrup

AKTIVITETEN

Denne sikkerhedsinstruks er gældende for surfaktiviteter for elever med hovedfag i Adventure på Bjerget Efterskole i perioden 17.august – 1.oktober 2013. Surfaktiviteterne foregår på 3 lokale steder:
• A: ”Sandnæshage” ved Lild Strand
• B: Vest for Bulbjerg
• C: Søndergård strand ved Amtoft.

IDENTIFIKATION AF RISICI

• Afkøling
• Afdrift med strømmen
• Kæntring
• Drukning
• Reduceret mulighed for, at assistance kan finde ulykkesstedet

TILTAG TIL AT IMØDEGÅ RISICI


Afkøling:
 
 Alle elever bærer våddragt under aktiviteterne. 
 Det er den ansvarlige medarbejders opgave at sikre sig at der medbringes 2 groupshelters og at øvrige deltagende medarbejdere er instrueret i hvordan de benyttes.
 Under surfaktiviteter er der altid en medarbejder, der opholder sig på stranden og som er tør og ikke i surfudstyr.

Afdrift med strømmen:
 Der opholder sig altid 2 kompetente medarbejdere i vandet. Det er rederens ansvar at afgøre hvorvidt medarbejderne er kompetente til at udfylde denne rolle i aktiviteten.
 Eleverne instrueres inden aktiviteten om særlige risici i forhold til den aktuelle vejrsituation.
 Medarbejderen på stranden har særligt fokus på risikoen for afdrift, og medbringer en fløjte til at alarmere de 2 medarbejdere i vandet.

Kæntring:
 Alle elever bærer redningsvest under aktiviteterne og alle elever skal kunne svømme 300 meter. Dette bekræftes af elevernes forældre.

Drukning: 
 Medarbejderne skal alle have modtaget undervisning i Hjerte-Lunge redning
 Medarbejderen, som er placeret på stranden medbringer en fuldt opladet mobiltelefon. Det er på forhånd undersøgt om der er dækning på den medbragte mobiltelefon i det aktuelle område.

Reduceret mulighed for, at assistance kan finde ulykkesstedet
• Den medbragte mobiltelefon skal indeholde en applikation som sikrer at opkald til 112 videregiver nøjagtige GPS koordinater om telefonens placering.

BESKRIVELSE AF FARTØJER

Der surfes på lejede SUP-boards som overholder almindelig standard for denne type udstyr.

 

 

FOR DIG

  • VILJEN TIL AT NÅ DIT MÅL
  • UDFORDRENDE SPORTSGRENE
  • TEAMBUILDING
  • BYG DIN EGEN KAJAK
  • TAG BEVISER INDEN FOR KAJAK OG KANO
  • SIKKERHED/PLANLÆGNING
Se galleri Alternate Text
Se galleri Alternate Text
Se galleri Alternate Text
Se galleri Alternate Text
Se galleri Alternate Text
Se galleri Alternate Text
Se galleri Alternate Text
Se galleri Alternate Text
Se galleri Alternate Text
Se galleri Alternate Text

BLIV ELEV

Har du lyst til at blive elev på Bjerget Efterskole, vil vi rigtig gerne møde dig først. Vi optager ikke elever uden at de først har besøgt skolen til en rundvisning og en snak, for vi mener, at du kun på den måde kan sikre dig, at Bjerget er den rigtige efterskole for dig.

Så book en tid til en rundvisning her eller ring til os på tlf. 97991355, så finder vi et tidspunkt, hvor du kan komme og besøge os. Du behøver ikke vente på et åbent-hus eller sådan noget - du er altid velkommen på Bjerget!

 

Vi glæder os til at se dig :)

 

NYHEDSBREV