Få barselsdagpenge som lønmodtager

By | februar 11, 2021

Der er mange fordele ved at bo i Danmark. Èn af disse fordele er, at vi kan få hjælp til forskellige økonomiske udfordringer, såsom barselsdagpenge.

At modtage den glædelige nyhed om at skulle være forældre er for de fleste en kæmpe fornøjelse. Det kan dog være svært at overskue, hvad barselsdagpenge helt præcis dækker over, og hvornår man er berettiget til dem. I denne guide vil vi forsøge at besvare de mest stillede spørgsmål omkring barselsdagpenge.

Hvem er berettiget?

For at være berettiget til at modtage barselsdagpenge skal du ifølge lovgivningen være tilknyttet arbejdsmarkedet. Dette betyder, at du enten skal være i arbejde, eller jobsøgende. Du kan som hovedregel modtage barselsdagpenge, hvis du er lønmodtager og står til rådighed for arbejdsmarkedet som jobsøgende, eller hvis du er selvstændig. Der findes dog forskellige krav, som man bør være opmærksom på. Disse krav vil blive forklaret nedenfor.

Barselsdagpenge som lønmodtager

I tilfælde af at du er lønmodtager, er der 3 betingelser, som du skal opfylde for at leve op til kravene for at få udbetalt barselsdagpenge.

  • Du skal først og fremmest være i ansættelse den første dag, hvor din barselsorlov begynder, eller som minimum dagen før.
  • Du skal som minimum have haft 160 arbejdstimer inden for de sidste 4 måneder før dit orlov starter.
  • Du skal have haft minimum 40 arbejdstimer om måneden i minimum tre ud af de seneste 4 måneder.

Det er vigtigt, at du opfylder alle disse krav som lønmodtager for at være berettiget til at modtage barselsdagpenge, inden dit orlov begynder. Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på, at i så fald din arbejdsgiver side modtager fuld løn under en del eller hele din orlovsperiode, så er du ikke berettiget til at modtage barseldagpenge for den givne periode med løn. I dette tilfælde skal din arbejdsgiver søge om at få barselsdagpengene som refusion.

Du kan først søge om når din løn stopper i løbet af din orlovsperiode. Din arbejdsgiver skal dermed give besked til Udbetaling Danmark omkring dette, og du kan derefter få barseldagpenge for den resterende periode. Vær opmærksom på, at du stadig skal have søgt om barselsdagpenge seneste, 8 uger efter at din løn er stoppet.

Barselsdagpenge som jobsøgende

Man er som udgangspunkt berettiget til barselsdagpenge, hvis du er berettiget til dagpenge. Dette skift vil i så fald ske automatisk. Den eneste forskel er, at du under din barselsorlov ikke behøver at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at én af de følgende 3 betingelser skal være opfyldt:

Du skal have afsluttet et uddannelsesforløb på minimum 18 måneders varighed i løbet af de seneste måned, inden du søger.
Du skal være elev i lønnet praktik gennem et godkendt uddannelsesforløb
Du skal være dagpengeberettiget via en a-kasse og står dermed til rådighed for arbejdsmarkedet.

Hvad er barselsdagpenge?

Først og fremmest, hvad er barselsdagpenge? Barselsdagpenge udbetales af Udbetaling Danmark og dækker over de penge, som du modtager i kompensation for dit fravær på arbejdsmarkedet, efter du har fået barn. Overførselsindkomster kan ikke direkte relateres til en a-kasse, men de kan dog være en hjælpende hånd at sparre med, når du skal til at starte med at modtage barselsdagpenge.

Barselsdagpenge som selvstændig

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der som selvstændig erhvervsdrivende gælder andre regler for modtagelse af barselsdagpenge. Selvstændig erhvervsdrivende skal have været selvstændig i minimum 6 måneder i løbet af de seneste 12 måneder. Ud af disse skal du mindst den seneste måned, inden barselsorloven starter have været selvstændig. Man skal derudover have arbejdet minimum 18,5 timer om ugen i gennemsnit.

Hvor meget kan jeg få udbetalt?

Hvor meget du kan få i barselsdagpenge, afhænger af din lønindkomst. I 2020 er den maksimale barselsdagpenge sats 4.405 om ugen før, skat. Satsen er dog betinget af, at du tjener mere end 19.088 brutto om måneden. I tilfælde af at du tjener mindre end dette, udregnes din barselsdagpenge satser på baggrund af din timeløn, hvor det, du vil få udbetalt i barselsdagpenge, er det samme som din timeløn.

Du kan få samme beløb i barselsdagpenge, som du får i arbejdsløshedsdagpenge. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at barselsdagpenge bliver udbetalt i perioder på 5 eller 5 uger, hvor arbejdsløshedsdagpenge bliver udbetalt ud fra et fast antal timer pr. måned. Udbetalingerne pr. måned er derfor ikke ens.

Du skal være opmærksom på, at barselsdagpengene bliver udbetalt i perioder på 4 eller 5 uger, hvor arbejdsløshedsdagpenge bliver udbetalt ud fra et fast antal timer pr. måned. Det betyder at udbetalingerne pr. måned derfor ikke vil være ens.